شیوه راه‌اندازی شرکت در کشور ایران مرحله به مرحله

شیوه راه‌اندازی شرکت در کشور ایران مرحله به مرحله

شیوه راه‌اندازی شرکت در کشور ایران مرحله به مرحله

Blog Article

شیوه تاسیس شرکت در کشور ایران به صورت گام به گام
معرفی
شروع کسب و کار در کشور ایران یکی از اساسی‌ترین اقدامات برای شروع بیزینس است. در این مطلب، به طور کامل توضیح می‌دهیم که چگونه می‌توانید بیزینس خود را ثبت کنید.
گونه‌های شرکت‌های تجاری در کشور ایراندر ایران، گونه‌های متنوع شرکت‌های کسب و کار وجود دارد که هر یک خصوصیات و ویژگی‌های منحصر به فرد را دارند. در این مطلب، به تشریح مهم‌ترین گونه‌های شرکت‌های بازرگانی در ایران می‌پردازیم.

شرکت سهامی بزرگ
یکی از شرکت‌های بازرگانی در کشور ایران، شرکت سهامی گسترده است. در این نوع شرکت، سرمایه به قسمت‌های تجزیه می‌شود و افراد می‌توانند سهام‌ها را خریداری کنند و در سود شرکت سهیم شوند.

شرکت سهامی خاص
گونه دیگری از شرکت‌های تجاری، شرکت سهامی محدود است. در این گونه کسب و کار، بودجه به سهام تجزیه می‌شود، اما تعداد شرکا مشخص است و سهم قابل انتقال در بازار بورس نمی‌باشند.

شرکت محدود
شرکت مسئولیت محدود، گونه دیگری از شرکت‌های تجاری در ایران است. در این مدل شرکت، مسئولیت سهامداران به میزان سرمایه وارد شده به شرکت در شرکت محدود می‌شود و اعضا در در صورت دیون شرکت، فقط به مقدار سرمایه وارد شده به شرکت متعهد خواهند بود.

شرکت تضامنی و همبسته
شرکت تضامنی و همبسته یکی از انواع شرکت‌های کسب و کار می‌باشد که در این نوع، تعهد سهامداران به میزان کل بدهی‌ها شرکت است. در این نوع کسب و کار، هر یک از شرکا مسئولیت‌ها نامحدود نسبت به قروض کسب و کار دارند.

شرکت نسبتی
شرکت با مسئولیت نسبی گونه دیگری از شرکت‌های بازرگانی است که در این نوع، تعهد اعضا به مقدار سهم الشرکه آنها در شرکت نسبت به تمام قروض کسب و کار محدود می‌شود.

شرکت تعاون
شرکت تعاونی یکی از انواع شرکت‌های بازرگانی می‌باشد که با هدف تامین نیازهای اعضا و افزایش شرایط اقتصادی اعضا تشکیل می‌شود. در این مدل بیزینس، سود به اندازه سهم الشرکا سهامداران تقسیم می‌شود.

خاتمه
در این مطلب، به بررسی گونه‌های متنوع شرکت‌های بازرگانی در ایران آشنا شدیم. هر کدام از این شرکت‌ها ویژگی‌ها و شرایط ویژه خود را دارند که با در نظر گرفتن نیازمندی‌ها و اهداف می‌توان نوع شرکت خود را انتخاب کنید.


گام اول: انتخاب عنوان شرکت
گام ابتدایی در روند تاسیس شرکت، انتخاب عنوان مناسب برای بیزینس است. عنوان شرکت باید یگانه باشد و با عناوین دیگر متمایز باشد.

مرحله دوم: تنظیم اساسنامه
در این گام، باید اساسنامه بیزینس خود را تدوین کنید. این سند شامل اطلاعات اعضا، نوع فعالیت، سرمایه اولیه و جزئیات دیگر است.

سومین گام: ثبت در سامانه ثبت شرکت‌ها
بعد از نوشتن اساسنامه، باید مشخصات شرکت را در سامانه ثبت شرکت‌ها ثبت کنید. برای این منظور، باید به وبسایت رسمی سازمان ثبت شرکت‌ها مراجعه کنید.

گام چهارم: دریافت مجوزهای لازم
با توجه به نوع کسب و کار بیزینس، ممکن است نیاز به اخذ مجوزهای گوناگون از ادارات مختلف داشته باشید. مجوزها شامل مجوزهای بهداشتی، گواهی محیط زیست و مجوزهای فنی می‌شود.

گام پنجم: باز کردن حساب بانکی
گام نهایی، باز کردن حساب بانکی به نام شرکت است. این حساب بانکی برای تراکنش‌های مالی و کنترل مالی شرکت ضروری.

جمع‌بندی
راه‌اندازی شرکت در ایران با توجه به گام‌های ذکر شده ممکن است. آرزو می‌کنیم این مقاله برای شما خوانندگان مفید باشد و بتوانید بیزینس خود را به سهولت ثبت کنید.

منبع : شرایط ثبت شرکت

Report this page